Verdienmodel Mountainbike routes ?


Op de website MTBRoutes punt NL staat een artikel over een nieuw "verdienmodel" voor de mountainbike-routes op de Utrechtse Heuvelrug.

Ter overweging aan anderen staat hieronder het artikel met daarna de re(d)aktie.

======================

Betere routestructuur voor MTBers op de Utrechtse Heuvelrug

Maandag 14 Mei 2012 20:11

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is een van de mooiste plekken in ons land om te mountainbiken.

De huidige mountainbikeroutes in dit natuurgebied zijn niet optimaal omdat de routes te druk, te kort en niet uitdagend genoeg zijn. Dat kan beter meent de Nederlandse Tour Fiets Unie en vroeg de Wetenschapswinkel van Wageningen UR (University & Research centre) onderzoek te doen.

Een van de resultaten is een uitdagende en financiëel haalbare routestructuur voor mountainbikers op de Utrechtse Heuvelrug, waarbij beheer en aansprakelijkheid zijn geregeld en waarvoor een nieuw verdienmodel is ontwikkeld. De aanbevelingen van de Wetenschapswinkel uit dit onderzoek zijn mogelijk ook toepasbaar in andere gebieden in Nederland en voor andere gebruikersgroepen zoals paardrijders en hondenbezitters.

Een stijgend aantal mountainbikers bezoekt het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug voor uitoefening van hun sport. Sommige mountainbikers wijken daarbij af van de bestaande mountainbikeroutes. Dit tot verdriet van de meeste terreineigenaren: zij vrezen verstoring van de natuur, aantasting van privacy en eigendomsrecht en extra conflicten met andere recreanten.

Schade en conflicten
Het onderzoek van de Wetenschapswinkel heeft aangetoond dat, in afwijking met de gangbare mening, mountainbikers niet meer schade aan flora en overlast voor fauna veroorzaken dan andere groepen recreanten. Wel is er sprake van conflicten van mountainbikers met overige recreanten en met terreineigenaren.

De mountainbikers zeggen van de routes af te wijken omdat die te druk, te kort en niet uitdagend genoeg zijn, en omdat er in het westelijk deel van het Nationaal Park helemaal geen routes zijn aangelegd.

Netwerk
Als oplossing voor de problematiek stellen de onderzoekers in hun rapport "Mountainbikers op de Utrechtse Heuvelrug" voor om een aaneengesloten en uitdagend netwerk van mountainbikeroutes aan te leggen. Hypothese is dat de mountainbikers dan minder vaak van de route afwijken. Dit netwerk moet ontstaan door de aanleg van één of meerdere nieuwe routes en door de routes met elkaar te verbinden.

De koppelroutes die daarvoor nodig zijn, gaan over bestaande paden; daar moeten de terreinfietsers zich dan gedragen als recreatieve fietsers. Ook zijn er aanrijroutes nodig, die ervoor zorgen dat de mountainbikers op vaste punten vanaf de randen van het Nationaal Park de routes zullen opzoeken. Later kan dit netwerk worden uitgebreid naar de gehele Utrechtse Heuvelrug.

Openstellingsvergoeding
De terreineigenaren hebben als voorwaarde gesteld dat het beheer, de aansprakelijkheid en de financiën goed geregeld moeten worden. Uit enquêtes blijkt dat terreinfietsers in grote getale bereid zijn om een toegangsprijs te betalen voor een goed functionerend routenetwerk. Bij een bedrag van 2 euro voor een dagkaart en 15 euro voor een jaarkaart genereert dit met het huidige aantallen bezoekers aanzienlijke inkomsten.

Voldoende om het onderhoud te betalen, om de aansprakelijkheid van de terreineigenaar weg te vangen, en om de terreineigenaren een vergoeding te geven voor het openstellen van hun terrein. Deze zogeheten openstellingsvergoeding kan voor verschillende terreineigenaren substantiële bedragen opleveren.

Het rapport (klik) wordt op 16 mei overhandigd aan de heer Bart Krol, Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Landelijk Gebied van de provincie Utrecht.

De Nederlandse Toer Fiets Unie hoopt dat de onderzoeksresultaten bijdragen aan een oplossing voor de mountainbikeproblematiek in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Het Wetenschapswinkelrapport 282 ‘Mountainbikers op de Utrechtse Heuvelrug - een voorstel voor een uitdagende en financieel haalbare routestructuur waarbij beheer en aansprakelijkheid geregeld zijn’ is gratis te downloaden door op deze alinea te klikken.

====================== (tot zover het artikel)

Hallo,

Hierbij reageren wij op uw artikel "Betere routestructuur voor MTBers op de Utrechtse Heuvelrug". Want wij begrijpen niet dat mensen hiervoor enthousiast kunnen worden.

Al lang geleden heeft men bij Natuurmonumenten voor de oost Veluwe en het Montferland dit "verdienmodel" bedacht waarbij mountainbikers een betaalsticker op de helm moeten hebben. Met dezelfde argumenten als nu uiteraard. Feit is dat het alleen om mountainbikers gaat ! En dat het onderhoud van de mtb routes helemaal niet door die betrokkenen betaald wordt maar door fietsclubs plus sponsoren wordt verzorgd. Wij hebben toen per direkt het lidmaatschap van NM opgezegd.

Op de vraag namelijk wanneer wandelaars, loslopende-hond-uitlaters, joggers, paardrijders, skaters, etc ook een sticker op hun voorhoofd moeten hebben kwam geen antwoord. Want hoezo en sinds wanneer hebben landeigenaren aansprakelijkheid, kosten en risico's alleen voor mtb-ers ??? En op de vraag hoezo men meer onderhoud heeft aan mtb-ers had men ook geen antwoord.

Feit is wel dat de mtb-ers in het Montferland sindsdien alleen nog maar dat ene rondje mogen rijden... Goed gedaan jongens en meisjes !!!

En dan over dat "verdriet van de meeste terreineigenaren: zij vrezen verstoring van de natuur, aantasting van privacy en eigendomsrecht en extra conflicten met andere recreanten." Opnieuw de vraag waarom dit alleen voor mtb-ers zou gelden ? Daarbij komt nog dat het helemaal niet normaal is om een route te maken en er dan van uit te gaan dat die doelgroep nergens anders meer zou (mogen) komen !!!

Plotseling heten wij dan wildrijders, hoezo ??? Heeft men wel eens (hoe kort ook) nagedacht hoe men dat zelf andersom zou ervaren ??? Het land en de krant en het journaal zouden te klein zijn !

Het top dieptepunt was een opmerking in oost-twente door een loslopende-hond-uitlater "dat er voor jullie toch een mooie route op de Holterberg is gemaakt" ... Het antwoord was uiteraard dat dat 30 km van huis is en er pas alleen daar gereden zal gaan worden als die wandelaar ook alleen daar zou mogen wandelen. Uiteraard begreep de beste man dat niet...

Volgens ons hebben de mtb-ers niet in de gaten dat ze gepakt en ingepakt worden. Overal waar mtb clubs meewerken aan vaste routes werkt het averechts en worden overige wegen plots verboden verklaard. En ook zien mtb-ers blijkbaar niet in wat het zoal gaat betekenen als deze trent "wegens succes" landelijk doorzet. Want jullie denken blijkbaar alleen na over je eigen om-de-hoek gebied. Maar je hoofd zou erg warm worden onder al die stickers...

Wij zijn benieuwd of jullie hierop reageren en deze reaktie durven te publiceren.

Met vriendelijke groet,
De Redaktie

ps: uiteraard is de reaktie niet gepubliceerd. Wel werd er per mail voorgesteld om dit op "het forum" aan te kaarten. Een schamele poging om "traffic" te genereren, dat waarvoor adverteerders warmlopen en dus betalen. Hoezo "zijn wij er voor u !" ???

TOP