Ode aan het bos

Ode aan het bos

Ik ben het woud en ben oeroud.
Ik zorg voor hert, ree en zwijn.

Ik bescherm jullie tegen stormen en tegen sneeuw.
Ik weersta de vorst en verzorg de bronnen.

Ik behoed voor het ijs, ben dag en nacht paraat.
Ik bouw jullie huizen en zorg voor jullie warmte.

Daarom beste mensen: hou mij in ere !